Email и забраненo съдържание
Използването на сайта TheSmartmailing.com и предлаганите  услуги са  обект на тази политика. Ако се установи, че сте в нарушение на правилата ни по всяко време , както е определено от TheSmartmailing.com по свое усмотрение , ние може да Ви предупредим ,  или да прекрати взаимоотношения едностранно. Моля, имайте предвид , че в съответствие с Условията за ползване TheSmartmailing.com , ние можем да променяме тази политика по всяко време. Ваша е отговорността да се информирате за актуалността и да се придържате към Анти Спам политиката на TheSmartmailing .

Email Изисквания
TheSmartmailing.com има нулева толерантност за спам политика. Това означава, че всички получатели на имейла трябва изрично да са заявили своето съгласие за получаване на съобщения от Вас, изпращачът (подателят) . Сключени абонаментни  планове  могат да бъде прекратени едностранно от TheSmartmailing  за изпращане на нежелани съобщения от електронната поща .
E-mail съобщения, изпратени чрез платформата на TheSmartmailing.com трябва да съдържат автоматичена форма (връзка)  за “Отписване ” , която позволява на абонатите да се отпишат  от Вашите имейл списъци. Вие приемате и се съгласявате , че няма да скриете , забраните или поставите неработеща връзка за „Отписване“от Вашата/ите имейл кампания/и .

Email Ограничения
Имейлите , които изпращате чрез TheSmartmailing.com трябва да имат притежаван и управляван от Вас валиден  имейл адрес  за запитвания и отговори.
Можете да използвате  TheSmartmailing.com да изпращат имейли до списъци на хора, които са дали разрешение да получават съобщения от Вас. Ако не разполагате с доказателство, че всеки получател от Вашия списък е заявил изрично своето съгласие, не ги импортирайте  в TheSmartmailing.com .
Забранява се използването на:
– Списъци с имейл адреси, които са били наети или закупени , освен ако не сте в състояние да представите доказателство, че физическите лица , включени в списъка са избрали – да получават имейли от Ваше име .
– Списъци с имейл адреси, които са били копирани или извлечени от публичното уеб пространство.
– Каквито и да било списъци собственост на трети лица.

Подаване на оплакване
Ако подозирате, че TheSmartmailing.com е била използвана от някой, за изпращане на спам , моля свържете се с нас на AntiSpam@TheSmartmailing.com.com и ние ще разследваме случая .