TheSmartmailing.com е имейл услуга, основаваща се на разрешението. Вие можете да използвате Вашия TheSmartmailing.com акаунт само за да изпращате имейл бюлетини с новини и информация на хора, които са Ви дали своето изрично разрешение да правите това.
Употреба на информацията на потребителя
TheSmartmailing.com Ви гарантира, че няма да предоставя, да продава, да дава назаем или по какъвто и да е друг начин да разкрива лична информация (име, адрес, имейл адрес и др.) на потребители, без тяхното предварително разрешение, с единственото изключение, в случай на съдебно разпореждане. Цялата събрана лична инфирмация се използва единствено, за осъществяването на контакт с потребителя, във връзка с използването от негова страна на предоставените услуги.
Информацията, събрана при използването на уебсайта, се използва единствено, за да установи потребителските нужди относно услугите предоставяни от TheSmartmailing.com.
Употреба на информацията на абоната
TheSmartmailing.com не е  услуга за заемане на имейл списъци с абонати и не предоставя, продава, дава на заем или по какъвто и да е друг начин разкрива имейл адресите или друга информация, предоставена му от потребителя, във връзка с неговите абонати. Потребителите притежават пълно единовластие и контрол над списъците си с абонати през цялото време.
Сигурност
TheSmartmailing.com предприема стриктни мерки за сигурността, защитата и предпазването на предоставената информация от промени, загуби или злоупотреби. Това включва както личната информация, така и абонаментните списъци.